Rippikoulun lähtökohdat (pedagogiset ja teologiset valinnat), tehtävä ja tavoitteet.

Pedagogisen atavoitteena on, että nuori vahvistuu kolmiyhteiseen jumalaan ja ymmärtää keskeisiä käsitteitä uskostaan. 

Oma kohtaisena kokemuskena, rippikoulun pedagogiikka on rentoa ja tekemisen ja keksutelun kautta pyritään pääsemään tavoitteeseen. Rippikoulun pedagogiikka ei ole yksi yhteen koulumaailman oppituntien knassa. Kuuleminen ja lukeminen korostuu enemmän rippikoulun tunneilla. 

Vallitsevana ajan jaksona on myös yhä enemmän pyritty kehittämään opetus tapaa ja sisältöä enemmän nykypäivään.

Esimerkkejä vuoden 2021 rippikouluntavoitteista, jotka pohajutuvat aijempien vuosien kyselyihin ja niistä saatujen tulosten vaustaukiin: Rippikoulut koetaan pääsääntöisesti turvallisiksi ja niissä viihdytään ihan hyvin. Rippikoulut koetaan positiivisina kokemuksina. Kolmiyhteiseen jumalaan suhdetta ei saaha vahvistettua lähes ollenkaan. 

Myös koronaviruksen aiheuttamaglobaali taulden taantuma näkyy seurakunnan toiminnassa. Miten tämä näkyy rippikouluissa?

- Rippikoulujen kustannuksia karsitaan

- Rippikoulun leirimaksuja alennetaan niin, ettäb mahdollisimman monella nuorella säilyy taloudelliset edellytykset osallistua lierimuotoiseen toimintaan. 

Maksuvapautuksia ennakoidaan haettavaksi tupla määrä mitä aijempina vuosina. 

Leirijaksoja on lyhennetty tilapäisesti, ja jo vuonna 2022 pyritään palaamaan takaisin vähintään seitsemänpäivän mittaiseen leirijaksoon.

Rippikoulun toiminnaliset painopisteet vuodelle 2021 ovat:

- Uskon vahvistaminen aiempaa kokonaisvaltaisempi huomioiminen rippikoulun toteutuksessa

- Rukoukseen kasvattaminen

- Rippikoulujen kustannusten mukauttaminen korona-viruksen aiheuttamaan taloudellisen taantuman johdosta.

Oheessa: Rippikoulun vuosikello.